BSS24- Textiles 18+

BSS24- Textiles 18+

Over 2 days Sat 6th & Sun 7th Jan 9-3pm
Over 2 days Sat 6th 10-1pm & Sun 7th 10-2pm
Mon 8th Jan 1.30-4pm
Over 2 days – Mon 8th & Fri 12th Jan 8.30-11am
Over 2 days Mon 8th & Tue 9th Jan
Over 2 days Tue 9th & Thur 11th Jan 9-11am
Tue 9th Jan 12.30-5.30pm
Wed 10th Jan 9-1pm
Over 2 days Thur 11th & Fri 12th Jan 9-3pm
Over 2 days Thur 11th & Fri 12th Jan 1-3pm
Over 2 days Sat 13th & Sun 14th Jan 9-2pm
Sat 13th Jan 9.30-2.30pm
Sun 14th Jan 10-12am
Sun 14th Jan 12-3pm